Адвокат Киев, Юридические услугиАдвокат Киев, Юридические услуги
Комментарии на Юрпортале


От: Izerinskiyyy
Дата: 19 февраля 2018 [23:15]
Здраствуйте. Хочу узнать решение судьи Щасна Т. В. . По делу 753/22990/17, с 15.11.2017, по 15.02.2018; Изеринский
На сайте: Дарницкий Районный Суд Подробнее
От: mihanchyk8320
Дата: 19 февраля 2018 [19:09]
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка матеріали по ДТП (протокол серии БД №446623) на Шкуренко Михайла Васильовича проживаючого за адрессу:с.Гаврилівка вул.Шевченка 3, ...
На сайте: Святошинский Районный Суд Подробнее
От: a.oleynik
Дата: 19 февраля 2018 [16:22]
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як можна подати заяву на розлучення? Чи можливо це зробити через сайт?
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 19 февраля 2018 [14:32]
чи є суддя Марвіна
На сайте: Деснянский Районный Суд Подробнее
От: vovans1979
Дата: 19 февраля 2018 [13:53]
Добрий день! скажіть ,будь-ласка,чи приймаються сьогодні позови до суду?
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: mamonov_andrey
Дата: 19 февраля 2018 [12:22]
Добрый день. Я проживал в Киеве в браке с гражданкой Украины.В 2013 году уехал - жена подала на развод и ...
На сайте: Деснянский Районный Суд Подробнее
От: wadimkal1
Дата: 19 февраля 2018 [11:43]
Добрый день хочу узнать когда будет моё дело Поляков Вадим Олександрович Попал в дтп 07.02.18
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 19 февраля 2018 [09:06]
Боженко
На сайте: Подробнее
От: Nostrodamusiti
Дата: 18 февраля 2018 [23:16]
Сегодня 19 февраля 1954 года принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР ...
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 18 февраля 2018 [19:59]
На какое число назначен суд Донцова Максима
На сайте: Ирпенский городской суд Подробнее
Загрузить предыдущие сообщения...

Новости
31 января 2010
Через несколько дней на юридическом портале появятся сайты районных прокуратур, РУ ГУ МВД, районных налоговых органов, в том числе, налоговой администрации, налоговой милиции и налоговой инспекции.ДОГОВІР ПОРУКИ N _
м. Київ    "___" ____________ 200_ р.
Банк, ________________ код ЄДРПОУ _______________ (далі - Кредитор), в особі ________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ____________________________________, паспорт серія _____ номер _________________ виданий _____________________________________________, ідентифікаційний номер ________________ (далі - Боржник), з другої сторони, та ____________________________________, паспорт серія ______ номер _________ виданий _________________________________________, ідентифікаційний номер ___________________ (далі - Поручитель), з третьої сторони, далі разом іменовані Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором солідарно в повному обсязі за своєчасне виконання Боржником усіх його зобов'язань за Договором про іпотечний кредит N ____ від _________ 200_ р. та додатковими угодами до нього (далі - Договір про іпотечний кредит), як існуючими на момент укладення Договору, так і тими, що виникнуть на його підставі в майбутньому.
1.2. Поручителю добре відомі усі умови вищезгаданого Договору про іпотечний кредит.
1.3. Зобов'язання Боржника за Договором про іпотечний кредит включають, зокрема, обов'язкові грошові зобов'язання:
    з повернення основної суми заборгованості (кредиту);
    зі сплати процентів за користування кредитом;
    та зобов'язання, які можуть виникнути:
    зі сплати пені і штрафів у разі виникнення обставин, відповідно до Договору про іпотечний кредит та/або чинного законодавства,
    зі сплати відшкодування за дострокове погашення кредиту;
термін платежу за якими настав на момент пред'явлення Кредитором вимоги про виконання Поручителем зобов'язань відповідно до цього Договору.
1.4. Поручитель повідомлений та згоден з тим, що права вимоги за Договором про іпотечний кредит та всіма додатковими угодами до нього можуть бути переуступлені на користь Державної іпотечної установи.
У разі переуступлення прав вимоги за Договором про іпотечний кредит та всіма додатковими угодами до нього на користь Державної іпотечної установи, так само як і у разі зворотного переуступлення Державною іпотечною установою прав вимог за Договором про іпотечний кредит та всіма додатковими угодами до нього на користь Кредитора, зобов'язання Поручителя, зазначені у цьому Договорі, зберігають чинність.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Кредитор має право:
2.1.1. У разі невиконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про іпотечний кредит, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня невиконання пред'явити свої вимоги безпосередньо до Поручителя. Ці вимоги є обов'язковими для виконання протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Поручителем від Кредитора письмового повідомлення про невиконання Боржником зобов'язань за Договором про іпотечний кредит.
2.1.2. Здійснити відступлення права вимоги за Договором про іпотечний кредит N ____ від _________ 200_ р. та додатковими угодами до нього на користь Державної іпотечної установи.
2.1.3. Отримувати інформацію про Поручителя.
2.1.4. Здійснювати перевірку платоспроможності, фінансового стану Поручителя тощо.
2.2. Кредитор зобов'язується:
2.2.1. Після виконання Поручителем зобов'язань за Договором про іпотечний кредит надати Поручителю документи, які підтверджують обов'язок Боржника за Договором про іпотечний кредит.
2.2.3. У разі виконання Боржником зобов'язань (після пред'явлення вимог безпосередньо до Поручителя) за Договором про іпотечний кредит, забезпечений порукою, негайно повідомити про це Поручителя.
2.3. Поручитель має право:
2.3.1. Здійснювати всі необхідні заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за Договором про іпотечний кредит.
2.3.2. У разі виконання Поручителем зобов'язань Боржника за Договором про іпотечний кредит, Поручитель має право зворотної вимоги до Боржника.
2.3.3. У разі виконання Поручителем зобов'язань Боржника за Договором про іпотечний кредит, він має право отримати від Кредитора всі документи, які підтверджують обов'язок Боржника за Договором про іпотечний кредит.
2.4. Поручитель зобов'язується:
2.4.1. Виконати за Боржника зобов'язання за Договором про іпотечний кредит шляхом перерахування суми заборгованості Боржника, вказаної Кредитором, в рахунок погашення такої заборгованості, за реквізитами, вказаними в договорі про іпотечний кредит, у строки, зазначені в п. 2.1.1 з моменту отримання від Кредитора письмового повідомлення про невиконання Боржником зобов'язань за Договором про іпотечний кредит.
2.4.2. У разі одержання вищевказаної вимоги Кредитора повідомити про це Боржника.
2.5. Права Боржника:
2.5.1. Боржник має право достроково виконати зобов'язання за Договором про іпотечний кредит на умовах, визначених у самому Договорі про іпотечний кредит.
2.5.2. Боржник, який виконав зобов'язання за Договором про іпотечний кредит, повинен негайно повідомити про це Поручителя.
2.5.3. У разі, якщо Поручитель не повідомить Боржника про вимогу Кредитора і сам виконає зобов'язання, Боржник має право висунути проти вимоги Поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги Кредитора.
2.6. Обов'язки Боржника:
2.6.1. Якщо Боржник не в змозі вчасно здійснити платіж у відповідності із Договором про іпотечний кредит, він письмово повідомляє про це Поручителя та Кредитора не пізніше ніж за три дні до моменту настання строку платежу.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
3.1. Поручитель відповідає за зобов'язаннями згідно з Договором про іпотечний кредит перед Кредитором в тому ж обсязі, що і Божник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків тощо.
3.2. Відповідальність Поручителя і Боржника є солідарною.
3.3. Причини невиконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про іпотечний кредит жодним чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобов'язань за цим Договором.
3.4. Поручитель та Боржник залишаються зобов'язаними перед Кредитором до того моменту, поки всі зобов'язання за Договором про іпотечний кредит не будуть виконані повністю.
3.5. В разі невиконання або неналежного виконання Поручителем зобов'язань згідно з цим Договором, Поручитель сплачує Кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми несплаченого платежу.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
4.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами (уповноваженими представниками Сторін).
4.2. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання за Договором про іпотечний кредит.
4.3. Не допускається припинення поруки без припинення забезпеченого нею зобов'язання.
5. ОКРЕМЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
5.1. У разі виникнення між Сторонами спорів та суперечок за цим Договором або у зв'язку з ним, Сторони зроблять все необхідне для врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів.
5.2. Спори та суперечки в рамках цього Договору, врегулювання яких неможливо досягнути шляхом переговорів, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.
5.3. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Підписанням цього Договору Поручитель підтверджує: 6.1.1. Свою здатність виконувати умови цього Договору.
6.1.2. Що цей Договір не суперечить будь-яким обмеженням, що є обов'язковими для Поручителя.
6.1.3. Що відсутні будь-які перешкоди для виконання цього Договору на день його підписання.
6.1.4. Що на день підписання Договору відсутні будь-які судові спори, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та кредитоспроможність Поручителя.
6.1.5. Що надані Поручителем Кредитору документи не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.1.6. Що Поручитель повністю розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов'язки за цим Договором і погоджується з ними.
6.2. Поручитель та Боржник підтверджують, що всі зобов'язання, представлені в цьому Договорі, є дійсними на день укладення цього Договору. Поручитель та Боржник розуміють, що будь-яка недійсність зобов'язань буде розцінюватись як надання Кредитору завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту та тягне за собою відповідальність Поручителя та Боржника у відповідності до чинного законодавства України.
6.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатися наданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу другої Сторони. Повідомлення можуть також направлятись факсом чи засобами електронного зв'язку, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.
6.4. Цей Договір укладено українською мовою в трьох примірниках по одному для кожної із Сторін, всі примірники мають однакову юридичну силу.
6.5. Сторони, укладаючи цей Договір, керуючись відповідними принципами свободи договору, домовились про наступну форму укладання цього Договору, яка є обов'язковою для Сторін і погодженою Сторонами, а саме: кожен аркуш, на якому викладено цей Договір, містить підпис кожної Сторони (уповноважених представників Сторін, що підписали цей Договір) та печатку сторони, якщо Стороною є юридична особа.
6.6. Доповнення та зміни умов Договору вносяться за згодою Сторін і оформляються додатковими угодами.
6.7. Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їхнім намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується власними підписами Сторін, які діють з повним розумінням предмету та змісту Договору.
7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Кредитор    Поручитель    Боржник

Обсуждение темы: Договор поручительства


Задайте вопрос или добавьте комментарий: Имя или E-mail: