Черный список Адвокатов и ЮристовАдвокат Киев, Юридические услуги
Комментарии на Юрпортале


От: Геннадий
Дата: 13 декабря 2017 [09:00]
Как узнать решение суда по дтп который состоялся 12.12.2017. в 9.00.утра
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: Владимир Сирота emal
Дата: 12 декабря 2017 [22:18]
Свидетель по делу измены эксПрезидента Януковича Владимир Сирота, 66лет,- с почти двумя высшими образованиями,- с центра Украины, в Майданных событиях ...
На сайте: Святошинский Районный Суд Подробнее
От: yana-radok
Дата: 12 декабря 2017 [21:57]
добрий вечір. скільки коштує позовна заява на аліменти та заява на встановлення батьківства( батько дитини виманає тест ДНК)? і чи ...
На сайте: Белоцерковский горрайонный суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 12 декабря 2017 [19:10]
Степаненко
На сайте: Подробнее
От: lora
Дата: 12 декабря 2017 [16:50]
Узнала, что на мое имущество наложено "обтяження". Дело №***7 от 22.04.2014. Могу ли я получить документы по этому делу? И ...
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: lora
Дата: 12 декабря 2017 [16:46]
Подскажите, пожалуйста, время и дни работы архива
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: ya.vk2020
Дата: 12 декабря 2017 [10:49]
Здравствуйте, 14.12.2017 состоится третье заседание по делу от 29.03.2017 убийство группой людей (3-4х) Будет проходить очередное "псевдо-заседание" Дело куплено, это ...
На сайте: Белоцерковский горрайонный суд Подробнее
От: Huliaiev.Vasyl
Дата: 11 декабря 2017 [13:47]
На яку адресу надсилати листи выд Центральних органыв влади
На сайте: Соломенский Районный Суд Подробнее
От: drapiialexx
Дата: 11 декабря 2017 [13:03]
Дата админ.суда по дтп от 26.11.2017 протокол БД 112159 Драпий Александр Феликсович
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 11 декабря 2017 [10:16]
Мне надо развод как можно сделать не ехать в суд
На сайте: Васильковский горрайонный суд Подробнее
Загрузить предыдущие сообщения...

Новости
31 января 2010
Через несколько дней на юридическом портале появятся сайты районных прокуратур, РУ ГУ МВД, районных налоговых органов, в том числе, налоговой администрации, налоговой милиции и налоговой инспекции.Договір підряду


     м.__________                            "___"________ 199_ р.

     ЗАМОВНИК: __________________________________________________,
                     (повне фірмове найменування підприємства)
в особі директора _______________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з одного боку, і
ПІДРЯДЧИК: ______________________________________________________,
                    (повне фірмове найменування підприємства)
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі довіреності N ______ від "___"________ 199_ р.,
з іншого боку,
                уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДЧИК зобов'язується на власний ризик
виконати,  у  відповідності  до  умов Даного Договору,  роботу,  а
ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.

          2. ХАРАКТЕР РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДЧИКОМ

__________________________________________________________________
 (зазначається точне найменування роботи, яку виконує ПІДРЯДЧИК)
_________________________________________________________________.

             3. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ

     3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за  Даним
Договором) є: ____________________________________________________
_________________________________________________________________.
     3.2. Кількісні характеристики предмету підряду:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     3.3. Якість предмету підряду  повинна  відповідати  наступним
вимогам: _________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     3.4. ПІДРЯДЧИК  зобов'язаний  суворо  виконувати всі вказівки
ЗАМОВНИКА щодо виконання роботи.
     3.5. ПІДРЯДЧИК  зобов'язаний  негайно інформувати ЗАМОВНИКА в
тому випадку,  якщо дотримання  ним  вказівок  ЗАМОВНИКА  загрожує
придатності або міцності роботи, що виконується.

        4. ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

     4.1. Роботи  виконуються  із матеріалів ЗАМОВНИКА за винятком
тих матеріалів, які за умовами Даного Договору надав ПІДРЯДЧИК.
     4.2. Робота виконується із наступних матеріалів ПІДРЯДЧИКА:
     1. _________________ в кількості _____________ ціна ________.
     2. _________________ в кількості _____________ ціна ________.
     3. _________________ в кількості _____________ ціна ________.
     4.3. Якість матеріалів ПІДРЯДЧИКА повинна відповідати _______
_________________________________________________________________.
     4.4. Ризик   випадкової   втрати   або   псування  матеріалів
ПІДРЯДЧИКА з моменту передачі несе ______________________________.
                                       (ЗАМОВНИК чи ПІДРЯДЧИК)
     4.5. ЗАМОВНИК  на  термін  дії  договору   надає   ПІДРЯДЧИКУ
наступний інструмент та обладнання для виконання робіт:
     1. _____________ в кількості _____________ ціна ____________.
     2. _____________ в кількості _____________ ціна ____________.
     4.6. ЗАМОВНИК протягом  _____________  з  моменту  підписання
Даного  Договору надає ПІДРЯДЧИКУ необхідну проектну документацію:
креслення,  зразки, а також інші необхідні документи для виконання
робіт.
     4.7. ЗАМОВНИК зобов'язується забезпечити ПІДРЯДЧИКУ необхідні
умови для виконання робіт, які містять __________________________.
     4.8. Матеріал,  інструмент,  обладнання та необхідні умови за
п.п.4.5-4.7  повинні бути надані ПІДРЯДЧИКУ для виконання робіт за
актом протягом __________ з моменту підписання Даного Договору.
     4.9. У  випадку  недоброякісності наданого матеріалу ЗАМОВНИК
зобов'язаний зробити заміну  матеріалу  в  термін  ____________  з
моменту повідомлення його ПІДРЯДЧИКОМ.

                     5. ВИНАГОРОДА ПІДРЯДЧИКА

     5.1. Вартість  та  витрати  по  виконанню  робіт визначаються
згідно з приблизним кошторисом (Додаток N 1 до Даного Договору).
     5.2. У  випадку  необхідності  перевищити приблизний кошторис
ПІДРЯДЧИК  зобов'язаний  письмово  повідомити  про  це   ЗАМОВНИКА
протягом ____________ днів.
     До повідомлення   повинні   бути   додані    документи,    що
обгрунтовують підвищення кошторису.
     5.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний протягом ______________ днів після
повідомлення  дати  ПІДРЯДЧИКУ  певну  відповідь про підтвердження
замовлення або про відмову від договору.
     5.4. Значним  вважається  перевищення  приблизного  кошторису
більше ніж на ______ від загальної суми приблизного кошторису.
     5.5. Витрати ПІДРЯДЧИКА відшкодовуються ним із винагороди, що
виплачується ЗАМОВНИКОМ.
     5.6. Вартість робіт за Даним Договором вказана без урахування
ПДВ (з урахуванням ПДВ).

                            6. ДОПЛАТИ

     6.1. За дострокове виконання робіт більше ніж на _______ днів
ЗАМОВНИК здійснює ПІДРЯДЧИКУ доплату в розмірі ___________________
від вартості робіт.

                      7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     7.1. Терміни оплати:
     протягом _____ з моменту підписання Даного Договору - аванс у
розмірі _________ грн.;
     протягом ______  з  моменту  підписання  акту здачі-приймання
робіт - остаточний розрахунок.
     7.2. Порядок оплати: _______________________________________.
                                   (поштовий, телеграфний)
     7.3. Вид розрахунків: ______________________________________.
                            (готівковий, безготівковий, змішаний)
     7.4. Форма розрахунків: _____________________________________
                                  (платіжне доручення, чек,
_________________________________________________________________.
                   вимога-доручення, акредитив)
     7.5. ЗАМОВНИК  повинен  повідомити  ПІДРЯДЧИКА про здійснення
платежу в строк ______________________ з моменту  ________________
шляхом __________________________________________________________.
               (телеграма з повідомленням, факс та ін.)
     7.6. Доплата  за  п.6  Даного  Договору  виплачується  в тому
самому порядку, що й основна сума платежу.

                    8. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

     8.1. ПІДРЯДЧИК  зобов'язується  розпочати   виконання   робіт
протягом  _____________ з моменту надання матеріалів,  інструменту
та необхідної документації.
     8.2. ПІДРЯДЧИК   зобов'язується  виконувати  роботу  протягом
_______________ з правом дострокового виконання.
     8.3. Проміжні терміни: _____________________________________.
     8.4. Після закінчення виконання робіт ПІДРЯДЧИК  зобов'язаний
письмово  повідомити  ЗАМОВНИКА  про  готовність предмету до здачі
протягом _________________________.

        9. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ПЕРЕБІГОМ ВИКОНАННЯ РОБІТ

     9.1. ПІДРЯДЧИК зобов'язується в термін  ________  інформувати
про перебіг виконання робіт.
     9.2. ЗАМОВНИК має  право  безперешкодного  доступу  до  робіт
ПІДРЯДЧИКА для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

        10. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ

     10.1. Здача-приймання  виконаних робіт здійснюється сторонами
за актом протягом _____________ з моменту  повідомлення  ЗАМОВНИКА
про готовність предмету підряду до приймання.
     10.2. Пункт здачі-приймання: _______________________________.
     10.3. Предмет   підряду  повинен  бути  наданий  ЗАМОВНИКУ  у
вигляді _________________________________________________________.
     10.4. Доставка предмету підряду здійснюється ________________
_________________________________ за рахунок _____________________
(ЗАМОВНИКОМ чи ПІДРЯДЧИКОМ)
у наступному порядку _____________________________________________
_________________________________________________________________.
     10.5. У термін  ____________________  після  підписання  акту
здачі-приймання  ПІДРЯДЧИК  зобов'язаний  надати ЗАМОВНИКУ залишки
матеріалів,  звіт про використання  матеріалу,  а  також  передати
останньому  всю документацію та креслення,  надані за п.4.6 Даного
Договору.

                      11. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

     Гарантійний термін за Даним  Договором  складає  _________  з
моменту передачі предмету підряду.

                  12. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

     12.1. Даний  Договір  набирає  чинності  з моменту підписання
його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в
будь-якому випадку до "___"_______ 199_ р.
     12.2. Даний Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

                   13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     13.1. За  порушення  умов  Даного  Договору   винна   сторона
відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у
порядку, передбаченому чинним законодавством.
     13.2. ПІДРЯДЧИК    за    Даним    Договором   несе   наступну
відповідальність: ________________________________________________
_________________________________________________________________.
     13.3. ЗАМОВНИК   за    Даним    Договором    несе    наступну
відповідальність: ________________________________________________
_________________________________________________________________.
     13.4. За  односторонню  необгрунтовану  відмову від виконання
своїх  обов'язків  протягом  дії  Даного  Договору  винна  сторона
сплачує штраф у розмірі _____________________.
     13.5. За порушення інших умов Даного Договору  винна  сторона
несе наступну відповідальність: _________________________________.

         14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

__________________________________________________________________
     (можуть передбачатися умови про заставу, страхування або
_________________________________________________________________.
        поручництво з боку як ЗАМОВНИКА, так і ПІДРЯДЧИКА)

                15. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

     15.1. Усі суперечки між сторонами,  з яких не було  досягнуто
згоди,  розв'язуються  у  відповідності до законодавства України в
Арбітражному суді (третейському суді  із  зазначенням  конкретного
третейського   суду   або   зазначити   порядок  формування  цього
третейського суду).
     15.2. Сторони визначають,  що всі ймовірні претензії за Даним
Договором повинні бути розглянуті  сторонами  протягом  __________
днів з моменту отримання претензії.

                  16. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

     16.1. Умови  Даного  Договору  мають однакову зобов'язувальну
силу для сторін  і  можуть  бути  змінені  за  взаємною  згодою  з
обов'язковим складанням письмового документа.
     16.2. Жодна із сторін не має права передавати свої  права  за
Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

            17. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

     Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:
     ПІДРЯДЧИК: _________________________ телефон _______________.
     ЗАМОВНИК: __________________________ телефон _______________.

                12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

                          19. ІНШІ УМОВИ

     19.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із сторін.
     19.2. У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     19.3. Після  підписання   Даного   Договору   всі   попередні
переговори  за ним,  листування,  попередні угоди та протоколи про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного  Договору,
втрачають юридичну силу.
     19.4. Усі  виправлення  за  текстом  Даного  Договору   мають
юридичну  силу  лише  при  взаємному їх посвідченні представниками
сторін у кожному окремому випадку.
     19.5. Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не
зводити співробітництво лише до дотримання вимог,  що містяться  в
Даному  Договорі,  підтримувати  ділові  контакти  та вживати всіх
необхідних заходів для забезпечення ефективності  та  розвитку  їх
комерційних зв'язків.

                  20. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

     20.1. До Даного Договору додаються:
     1. Додаток N 1 "Приблизний кошторис" на ___________ стор.
     20.2. Додаток  до  Даного  Договору  складає  його невід'ємну
частину.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторінОбсуждение темы: Договор подряда


Задайте вопрос или добавьте комментарий: Имя или E-mail: