Адвокат Киев, Юридические услугиНефти нет! Экология, природа, WWF, животные, экотовары
Комментарии на Юрпортале


От: Izerinskiyyy
Дата: 19 февраля 2018 [23:15]
Здраствуйте. Хочу узнать решение судьи Щасна Т. В. . По делу 753/22990/17, с 15.11.2017, по 15.02.2018; Изеринский
На сайте: Дарницкий Районный Суд Подробнее
От: mihanchyk8320
Дата: 19 февраля 2018 [19:09]
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка матеріали по ДТП (протокол серии БД №446623) на Шкуренко Михайла Васильовича проживаючого за адрессу:с.Гаврилівка вул.Шевченка 3, ...
На сайте: Святошинский Районный Суд Подробнее
От: a.oleynik
Дата: 19 февраля 2018 [16:22]
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як можна подати заяву на розлучення? Чи можливо це зробити через сайт?
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 19 февраля 2018 [14:32]
чи є суддя Марвіна
На сайте: Деснянский Районный Суд Подробнее
От: vovans1979
Дата: 19 февраля 2018 [13:53]
Добрий день! скажіть ,будь-ласка,чи приймаються сьогодні позови до суду?
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: mamonov_andrey
Дата: 19 февраля 2018 [12:22]
Добрый день. Я проживал в Киеве в браке с гражданкой Украины.В 2013 году уехал - жена подала на развод и ...
На сайте: Деснянский Районный Суд Подробнее
От: wadimkal1
Дата: 19 февраля 2018 [11:43]
Добрый день хочу узнать когда будет моё дело Поляков Вадим Олександрович Попал в дтп 07.02.18
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 19 февраля 2018 [09:06]
Боженко
На сайте: Подробнее
От: Nostrodamusiti
Дата: 18 февраля 2018 [23:16]
Сегодня 19 февраля 1954 года принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР ...
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 18 февраля 2018 [19:59]
На какое число назначен суд Донцова Максима
На сайте: Ирпенский городской суд Подробнее
Загрузить предыдущие сообщения...

Новости
31 января 2010
Через несколько дней на юридическом портале появятся сайты районных прокуратур, РУ ГУ МВД, районных налоговых органов, в том числе, налоговой администрации, налоговой милиции и налоговой инспекции.Договір
   про заставу товарів в обігу
 
 
 м.__________    "___"_______ 199_ р.
 
 ЗАСТАВНИК: _________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: _______________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
  уклали Даний Договір про наступне:
 
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
 У відповідності до Даного Договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має
право у випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов'язань за
договором у п.2.1 (далі за текстом - "основний договір") отримати
задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних
умовах.
 
  2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ
 
 2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за
Даним Договором - договір від "___"__________ 19__ р. N ______.
 2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає _____________
_________________________________________________________________.
 ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає ____________
_________________________________________________________________.
 2.3. Предметом основного договору є _________________________
_________________________________________________________________.
 2.4. Термін виконання зобов'язання, забезпеченого Даним
Договором: _______________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
  3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ
 
 Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:
 3.1. _______________________________________________________.
 3.2. _______________________________________________________.
 3.3. _______________________________________________________.
 Усього: ____________________________________________________.
 
  4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (СКЛАД ТОВАРІВ В ОБІГУ)
 
 4.1. Предметом застави є наступне майно:
 4.1.1. Вид заставленого товару: ____________________________.
 4.1.2. Кількість: __________________________________________.
 4.1.3. Якість: _____________________________________________.
 4.1.4. Кількість та якість товару, яким може замінятися
предмет застави: _________________________________________________
_________________________________________________________________.
 4.2. Обіг заставленого товару та придбання нового за п.4.1.4
Даного Договору не повинні зменшувати його вартість.
 4.3. Узгоджена за Даним Договором вартість заставленого майна
складає: _________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 4.4. Вищевказане майно належить ЗАСТАВНИКУ на праві _________
_________________________________________________________________.
 4.5. Заставлене майно залишається у володінні ЗАСТАВНИКА з
місцерозташуванням у: ____________________________________________
_________________________________________________________________.
 4.6. Право застави на новий товар за п.4.1.4 Даного Договору
виникає в момент придбання на нього в ЗАСТАВНИКА права власності
(повного господарського відання, оперативного управління).
 
  5. ПРАВА ЗАСТАВНИКА ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   ЗАСТАВЛЕНИМ МАЙНОМ
 
 5.1. ЗАСТАВНИК має право реалізовувати заставлене майно за
умови одночасного погашення відповідної частини забезпеченої
заставою заборгованості або заміни заставленого товару, що
вибуває, іншим товаром однакової або більшої вартості.
 5.2. Наступна застава заставленого об'єкта нерухомості
__________________________________________________________________
 (допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ,
_________________________________________________________________.
    не допускається)
 5.3. ЗАСТАВНИК зобов'язаний (не зобов'язаний) застрахувати
заставлене майно на наступних умовах: ____________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 5.4. ЗАСТАВНИК зобов'язаний у повному обсязі відшкодувати
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ збитки, спричинені втратою, нестачею або
пошкодженням заставленого майна.
 
    6. ІНШІ УМОВИ
 
 6.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони
керуються чинним цивільним законодавством України.
 6.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із сторін.
 
 Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 

 

Обсуждение темы: Договор о залоге товаров в обороте


Задайте вопрос или добавьте комментарий: Имя или E-mail: