Адвокат Киев, Юридические услугиАдвокаты Киева - Услуги Адвокатов
Комментарии на Юрпортале


От: Yasheshca#***
Дата: 18 октября 2017 [09:32]
Здравствуйте , я бы хотела подать документы на алименты, какие нужны документы. И как сделать если я не хожу , ...
На сайте: Соломенский Районный Суд Подробнее
От: chch2017
Дата: 17 октября 2017 [16:57]
№ поштового відправлення ***388 .По Київ 127 03127 *** 4. ГЕНІН І.Б. ТЕЛ.***
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: chch2017
Дата: 17 октября 2017 [16:48]
26/09/2017 до Голосіївського суду надіслана заява інваліда війни 1 групи Геніна ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ, який має юридичне значення.Відповідь про ...
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: videnev77
Дата: 17 октября 2017 [16:39]
Решение суда по ДТП 2016год на фамилию Виденев Максим Александрович
На сайте: Соломенский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 17 октября 2017 [16:07]
Как. Вам позвонить?
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: detector
Дата: 17 октября 2017 [13:16]
Нужно получить копию постанови без очереди.Какова стоимость услуги?
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: detector
Дата: 17 октября 2017 [13:09]
Нужно получить копию постанови без очереди.Какова стоимость услуги?
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: зинченко
Дата: 14 октября 2017 [14:14]
если моя жена хочет забрать заявление справа 357/11058/17 которая будет 19.10.17 в 5зале.когда ми можем подъехать забрать заявление с женой.жена ...
На сайте: Белоцерковский горрайонный суд Подробнее
От: зинченко
Дата: 14 октября 2017 [13:46]
как работает суд 16.10.17,
На сайте: Белоцерковский горрайонный суд Подробнее
От: Svetlana.Shcherban
Дата: 13 октября 2017 [14:20]
***7
На сайте: Подробнее
Загрузить предыдущие сообщения...

Новости
31 января 2010
Через несколько дней на юридическом портале появятся сайты районных прокуратур, РУ ГУ МВД, районных налоговых органов, в том числе, налоговой администрации, налоговой милиции и налоговой инспекции.Договір
   про заставу товарів в обігу
 
 
 м.__________    "___"_______ 199_ р.
 
 ЗАСТАВНИК: _________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: _______________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
  уклали Даний Договір про наступне:
 
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
 У відповідності до Даного Договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має
право у випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов'язань за
договором у п.2.1 (далі за текстом - "основний договір") отримати
задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних
умовах.
 
  2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ
 
 2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за
Даним Договором - договір від "___"__________ 19__ р. N ______.
 2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає _____________
_________________________________________________________________.
 ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає ____________
_________________________________________________________________.
 2.3. Предметом основного договору є _________________________
_________________________________________________________________.
 2.4. Термін виконання зобов'язання, забезпеченого Даним
Договором: _______________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
  3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ
 
 Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:
 3.1. _______________________________________________________.
 3.2. _______________________________________________________.
 3.3. _______________________________________________________.
 Усього: ____________________________________________________.
 
  4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (СКЛАД ТОВАРІВ В ОБІГУ)
 
 4.1. Предметом застави є наступне майно:
 4.1.1. Вид заставленого товару: ____________________________.
 4.1.2. Кількість: __________________________________________.
 4.1.3. Якість: _____________________________________________.
 4.1.4. Кількість та якість товару, яким може замінятися
предмет застави: _________________________________________________
_________________________________________________________________.
 4.2. Обіг заставленого товару та придбання нового за п.4.1.4
Даного Договору не повинні зменшувати його вартість.
 4.3. Узгоджена за Даним Договором вартість заставленого майна
складає: _________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 4.4. Вищевказане майно належить ЗАСТАВНИКУ на праві _________
_________________________________________________________________.
 4.5. Заставлене майно залишається у володінні ЗАСТАВНИКА з
місцерозташуванням у: ____________________________________________
_________________________________________________________________.
 4.6. Право застави на новий товар за п.4.1.4 Даного Договору
виникає в момент придбання на нього в ЗАСТАВНИКА права власності
(повного господарського відання, оперативного управління).
 
  5. ПРАВА ЗАСТАВНИКА ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   ЗАСТАВЛЕНИМ МАЙНОМ
 
 5.1. ЗАСТАВНИК має право реалізовувати заставлене майно за
умови одночасного погашення відповідної частини забезпеченої
заставою заборгованості або заміни заставленого товару, що
вибуває, іншим товаром однакової або більшої вартості.
 5.2. Наступна застава заставленого об'єкта нерухомості
__________________________________________________________________
 (допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ,
_________________________________________________________________.
    не допускається)
 5.3. ЗАСТАВНИК зобов'язаний (не зобов'язаний) застрахувати
заставлене майно на наступних умовах: ____________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 5.4. ЗАСТАВНИК зобов'язаний у повному обсязі відшкодувати
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ збитки, спричинені втратою, нестачею або
пошкодженням заставленого майна.
 
    6. ІНШІ УМОВИ
 
 6.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони
керуються чинним цивільним законодавством України.
 6.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із сторін.
 
 Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 

 

Обсуждение темы: Договор о залоге товаров в обороте


Задайте вопрос или добавьте комментарий: Имя или E-mail: